Naziv poziva: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

Naziv projekta: Optimizacija poslovnih procesa i povećanje konkurentnosti Ustanove uvođenjem bolničko-informacijskog sustava

Korisnik projekta: USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU U KUĆI HELENA SMOKROVIĆ, Prolaz Marije Krucifikse Kozulić 2, 51 000 Rijeka

Kratak opis projekta: Cilj projekta je povećanje konkurentnosti i učinkovitosti Ustanove izradom i implementacijom prilagođenog bolničko-informacijskog sustava kojim će se modernizirati i digitalizirati administrativni poslovi u zdravstvenoj djelatnosti. Povećati će učinkovitost u 6 poslovnih procesa: Nabava, Upravljanje rizicima,Ostalo – Proizvodnja, Logistika , Strateško Planiranje te Financije. Provedbom projekta povećati će se prihodi od prodaje za 12,26%, izvoz za 100% te smanjiti troškovi poslovanja za 30%. Projekt je usmjeren na zaposlenike i pacijente kao ciljne skupine projekta, ali i sve građane RH i to kroz očuvanja postojećih radnih mjesta, nova zapošljavanja, povećanje prihoda državnog proračuna kroz poreze i doprinose te zaštitu okoliša.

Ukupna vrijednost projekta: 171.086,25 kn

Prihvatljivi troškovi: 141.586,25 kn

EU sufinanciranje projekta: 92.031,06 kn

Razdoblje provedbe: od 02.04.2019. do 02.04.2020

Kontakt osoba: Maša Smokrović, ravnateljica, tel.: +385 51327087, Email: masa@helena-smokrovic.hr

Isključenje odgovornosti: Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost korisnika Ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući Helena Smokrović.

Više informacija: www.strukturnifondovi.hr