Stacionarna rehabilitacija

Na prostoru čitave jedne etaže poslovno-stambenog centra Zagrad s površinom od gotovo 1200 m2 smješteno je 14 moderno opremljenih smještajnih jedinica sa sanitarnim čvorovima, veliki dnevni boravak, kuhinja te uredski i tehnički prostori dok se u središnjem dijelu nalaze prijemni ured, predavaona i ambulanta. Prostor ima četiri odvojena ulaza, zasebno stubište, dvije vertikale lifta te pokretne stepenice na glavnom ulazu koje vode do prijemnog ureda. Zgrada ima javnu podzemnu garažu s direktnim ulazom u zgradu putem stubišta i lifta.

Stacionarna rehabilitacija pruža usluge pojačane zdravstvene njege i rehabilitacije. Indicirana je osobama koje nisu u mogućnosti obavljati svakodnevne aktivnosti, onima kojima je potrebna pojačana zdravstvena skrb ili nakon operativnih zahvata, a nemaju indikaciju za produljenim smještajem u bolnici. Rehabilitacija omogućuje pozitivne ishode i što bolju funkcionalnost u cilju bržeg oporavka, samim time i otpusta.

Tijekom boravka pruža se kompletna zdravstvena skrb tijekom 24 sata, kao i usluge fizikalne terapije.
Smještaj može biti privremeni i povremeni, ovisno o potrebama i stanju pacijenta.
Smještaj se ostvaruje direktnim kontaktom, a plaća ga pacijent sam, njegova rodbina ili druge fizičke i pravne osobe.
Cijene zdravstvenih usluga u Stacionaru Ustanove formiraju se na bazi individualnih potreba pacijenta u razgovoru sa stručnom voditeljicom Ustanove.

KONTAKT

T: +385 51 372 109
M: +385 91 281 0994
M: +385 91 250 1919
F: +385 51 371 182

info@helena-smokrovic.hr
racunovodstvo@helena-smokrovic.hr

RADNO VRIJEME

0 – 24 sata

VRIJEME POSJETA

PO DOGOVORU