Loading Događaji

23.05.2019. u 14:00 sati

Primjena komplementarnih zdravstvenih pristupa u tretmanu bolnih stanja

Tajana Doko, bacc.physioth.

Predavanje za fizioterapeute u sklopu trajnog usavršavanja HKF